Notice
नागरिक–वडापत्र २०६९

नागरिक वडापत्र

   
घोराही नगरपालिका दाङले २०५८ सालमा जारी गरेको नागरिक वडापत्रलाई समयानुकूल २०६९ सालमा परिमार्जित गर्दै थप सेवा तथा सुविधाहरुको समेत व्यवस्था गरी नगरवासीहरुलाई पु¥याउने सेवा तथा सुविधाहरु छिटो, छरितो उपलब्ध गराउन जारी गरिएको नागरिक बडापत्र ।

डाउनलोड गर्नुहोस